< Dua

Asking for clear skies


اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

O Allah, let it pass us and not fall upon us, but upon the hills and mountains, and the center of the valleys, and upon the forested lands.

Allaahumma hawaalaynaa wa laa 'alaynaa. Allaahumma 'alal-'aakaami wadh-dhiraabi, wa butoonil-'awdiyati, wa manaabitish-shajari.

Al-Bukhari 1/224, Muslim 1/614